ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
TIN TỨC & SỰ KIỆN
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Để triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/5/2013 của Chín...
Tổ chức đợt hoạt động cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Ất Mùi và Lễ hội Xuân năm 2015
Triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương về bảo đảm trậ...
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
Xuất phát từ tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền, toàn ...
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2015
Sáng ngày 23/01, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai c...
Từ ngày 01/01/2016, giao thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yêu tố nước ngoài cho UBND cấp huyện
Đó là một trong những điểm mới quan trong của Luật Hộ tịch...
Từ 01/3/2015, sẽ thay đổi mã vùng điện thoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Th...
Văn phòng công chứng đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk chuyển đổi loại hình hoạt động
Thực hiện quy định của pháp luật về công chứng, ngày 17/12/2...
Tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015
Ngày 31/12/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3227/QĐ-UBND ...
Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
Ngày 31/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2014/NĐ...
LIÊN KẾT WEBSITE
VIDEO CLIP  
  • Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
  • Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ cán bộ tại các sở
  • UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và phổ biến quán triệt 08 luật mới ban hành
  • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
    Hôm nay: 32959
    Tổng cộng: 339842